Industri

Søgne elektriske utfører service, vedlikehold og nyanlegg for industrien. 

Vi har god erfaring mot industribedrifter hvor faste personer server den enkelte bedrift. Vi lager gjerne en rammeavtale til din bedrift.